Strona główna
Fundacja na Temat - Pracownia profilaktyki i terapii uzależnień
Fundacja na Temat - Pracownia profilaktyki i terapii uzależnień

Zdrowie

Fundacja na Temat - Pracownia profilaktyki i terapii uzależnień

09-402, Płock, 3 Maja 9

uzaleznienia-plock.pl
Poradnia Fundacji Na Temat w Płocku oferuje pomoc osobom z uzależnieniami i ich bliskim. Wśród usług znajdują się terapie uzależnień chemicznych i behawioralnych, terapia współuzależnienia oraz Program Ograniczania Picia. Kluczowym aspektem działalności jest praca z młodzieżą i rodzinami osób młodocianych, mająca na celu zrozumienie problemów związanych z uzależnieniem w młodym wieku oraz opracowanie skutecznych strategii radzenia sobie. Fundacja prowadzi również terapię indywidualną, grupową, a także programy profilaktyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli.